Atlant Kordial Legenga Ksolo, Moya Zvezda iz Sozvezdiya Psov