Ангелочек Купидон, Галактир Демир Оливер Король Лойда и Хогорд Чингисхан Блэк Солдиер